Τηλέφωνο: 210 2824339
Κηφισίας 1

Ηράκλειο

Τ.Κ. 14121

barmpounisnikos@gmail.com