Είναι η ώρα η Αυτοδιοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Η παιδεία είναι υπόθεση όλων μας.

Από 0 Σχόλια

Είναι η ώρα η Αυτοδιοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
Η παιδεία είναι υπόθεση όλων μας.

Φροντίζοντας την παιδεία της χώρας μας, φροντίζουμε τα παιδιά μας, μεγαλώνουμε ευσυνείδητους πολίτες!

Για μια ακόμα φορά η Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επίλυση καίριων ζητημάτων. Για μια ακόμα φορά γίνεται αντιληπτό ότι οι αιρετοί οφείλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και είναι ξεκάθαρο ότι τα κατάλληλα άτομα στις σωστές θέσεις θα διασφαλίσουν τα απαιτούμενα.

Οι κατάλληλες συνθήκες και οι προϋποθέσεις λοιπόν για την επιστροφή στη σχολική κοινότητα είναι εξέχουσας σημασίας και είναι ουσιαστικότερες από την ημερομηνία ανοίγματος των σχολείων. Η επιστροφή πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Για το λόγο αυτό οι Δήμοι έχουν την ευθύνη να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της πανδημίας, ώστε να διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και προστασίας  για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι ενέργειες πρέπει να είναι άμεσες, αποτελεσματικές και φυσικά νομότυπες και διαφανείς. Ίσως κάποιες διαδικασίες θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα, εφόσον μιλάμε για πρόληψη και εφόσον βιώνουμε ιδιαίτερες συνθήκες. Όμως τώρα δεν είναι η ώρα για στείρα κριτική.

Άρα, οι Δήμοι οφείλουν να διασφαλίσουν την ύπαρξη συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Η διαδικασία προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα τηρηθεί η αξιοκρατία.

Βέβαια, με δεδομένο ότι τα σχολεία ανοίγουν στις 7 Σεπτεμβρίου, οι Δήμοι επιδίδονται σε αγώνα ταχύτητας και είναι  βέβαιο ότι αυτή την ημερομηνία το προσωπικό δεν θα είναι στις θέσεις του. Ακόμα και στους πιο οργανωμένους Δήμους, οι οποίοι «έτρεξαν» τη διαδικασία (η οποία έληξε τυπικά στις 25/8/2020), ακόμα και σε αυτούς δύσκολα θα προλάβουν να είναι στη θέση τους οι νέοι υπάλληλοι εγκαίρως.

Επόμενη ενέργεια η προμήθεια αντισηπτικών και προστατευτικών μασκών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ΚΕΔΕ πρέπει να ολοκληρώσει άμεσα την αγορά τους και να τις διανείμει στους Δήμους ώστε να φτάσουν εγκαίρως στα σχολεία.

Επαρκείς αριθμός αιθουσών, ιδίως για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η λειτουργία των οποίων έγκειται αποκλειστικά στους Δήμους. Η υποχρεωτική διετής εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη κατάσταση οδήγησε σε αύξηση των εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία. Όμως είναι αμφίβολο αν θα έχουν διασφαλίσει τα δέοντα οι Δήμοι μέχρι την πρώτη Σεπτεμβρίου. Ήδη κάποιοι Δήμοι αποφάσισαν να αναστείλουν τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών λόγω αυξημένου αριθμού κρουσμάτων στην περιοχή τους.

Οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια καλούμαστε να λάβουμε τις σωστότερες αποφάσεις και να ενεργήσουμε αποτελεσματικά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας! Φροντίζοντας την παιδεία της χώρας μας, φροντίζουμε τα παιδιά μας, μεγαλώνουμε ευσυνείδητους πολίτες! Η ευθύνη ανήκει σε όλους

TAGS: