Οι απόψεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής Τετάρτη 25_11_20